Termine

Marco Urban / www.marco-urban.de
03.04.2019
Ort: Berlin
Art der Veranstaltung: Parlamentarischer Abend
Themenfeld: Bildung, Forschung, Wissenschaft
Getty Images/SARINYAPINNGAM
03.04.2019 - 15:00 bis 18:00
Ort: Berlin
Art der Veranstaltung: Vortrag/Diskussion
Themenfeld: Gesundheit
Getty Images/Nv Phngs Caeng Kml Kul Chay / EyeEm
03.04.2019 - 18:30
Ort: Berlin
Art der Veranstaltung: Parlamentarischer Abend
Themenfeld: Wirtschaft
Getty Images/Nv Phngs Caeng Kml Kul Chay / EyeEm
03.04.2019 - 19:00 bis 20:30
Ort: Bonn
Art der Veranstaltung: Vortrag/Diskussion
Themenfeld: Bildung, Forschung, Wissenschaft
Getty Images/Yuichiro Chino
04.04.2019 - 17:30
Ort: Berlin
Art der Veranstaltung: Parlamentarischer Abend
Themenfeld: Bildung, Forschung, Wissenschaft
Marco Urban  wwwmarcourbande
08.04.2019 bis 12.04.2019
Ort: Berlin
Art der Veranstaltung: Sitzungen/Versammlungen
Themenfeld: Bundespolitik
Getty Images/eternalcreative
09.04.2019
Ort: Berlin
Art der Veranstaltung: Kongress/Konferenz
Themenfeld: Energie
Getty Images/NicoElNino
09.04.2019
Ort: Berlin
Art der Veranstaltung: Kongress/Konferenz
Themenfeld: Energie
GettyImages/mariakraynova
09.04.2019 - 18:00 bis 20:00
Ort: Berlin
Art der Veranstaltung: Vortrag/Diskussion
Themenfeld: Zeitgeschichte
Marco Urban  wwwmarcourbande
12.04.2019 - 09:30
Ort: Berlin
Art der Veranstaltung: Sitzungen/Versammlungen
Themenfeld: Bundespolitik

Seiten