Termine

05.10.2015 bis 06.10.2015
Ort: Berlin
Art der Veranstaltung: Kongress/Konferenz
Themenfeld: Bildung, Forschung, IT
06.10.2015 - 14:00 bis 17:00
Ort: Berlin
Art der Veranstaltung: Vortrag/Diskussion
Themenfeld: Energie
07.10.2015 - 12:00 bis 13:30
Ort: Berlin
Art der Veranstaltung: Vortrag/Diskussion
Themenfeld: Menschen- und Bürgerrechte
09.10.2015 - 10:00 bis 10.10.2015 - 18:00
Art der Veranstaltung: Parteiveranstaltung
Themenfeld: SPD
10.10.2015 bis 11.10.2015
Ort: Stralsund
Art der Veranstaltung: Parteiveranstaltung
Themenfeld: Bündnis 90/ Die Grünen
10.10.2015
Ort: Pforzheim
Art der Veranstaltung: Parteiveranstaltung
Themenfeld: Bündnis 90/ Die Grünen
10.10.2015
Ort: Berlin
Art der Veranstaltung: Parteiveranstaltung
Themenfeld: Bündnis 90/ Die Grünen
12.10.2015 bis 16.10.2015
Ort: Berlin
Art der Veranstaltung: Besuch/Treffen
Themenfeld: Arbeit und Soziales
12.10.2015 - 09:30 bis 21:00
Ort: Berlin
Art der Veranstaltung: Kongress/Konferenz
Themenfeld: Energie
13.10.2015 - 18:00
Ort: 10117
Art der Veranstaltung: Vortrag/Diskussion
Themenfeld: Umwelt und Naturschutz

Seiten